Menu Zavřeno

Stélkový materiál – Lucie

270,00 

 

Nedovolte, aby Vaše nohy ztratily svoji přirozenost…

Z této plotny  vyrobíte stélky vhodné na léto.

Rozměry plotny 75 ( ± 3 ) x 50 ( ± 3 ) cm.

Vrchní materiál – textil podobný kůži nebo semiši.

Spodní materiál – 3 mm pěna.

Barva černá z obou stran.

Vhodné k podlepení  letních BF sandálů, aby noha nebyla v přímém kontaktu s gumovou podrážkou. Někteří na ni lepí kůži, toto je také vhodná varianta.

Popis: Materiál na bázi EVA (kopolymer Ethylen-Vinyl acetát)

Hlavní použití: Desky určené pro obuvnický průmysl

Toxikologické informace: materiál neobsahuje látky definované SVHC (Látky vzbuzující velmi velké obavy), přítomné v příloze XVI I dle REACH ( nařízení 453/2010/ES, kterým se stanoví změny nařízení ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ). Materiál také neobsahuje karcinogenní, mutagenní nebo toxické látky pro reprodukci, klasifikované v třídě 1 nebo 2, dále látky perzistentní, bioakumulativní a toxické ( PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní ( vPvB ) v souladu s kritérii uvedenými v příloze XIII Nařízení REACH. (Nařízení 453/2010/ES, kterým se mění nařízení Rady ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Informace o biologické rozložitelnosti materiálu: materiál není biologicky odbouratelný

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Stélkový materiál – Lucie“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *